David A. Sjøen

David A. Sjøen
1. Kapittel 5 del 1
 
Informasjon
Bibelfokus 2011
Årstall
2011
2. Kapittel 5 del 2
 
Informasjon
Bibelfokus 2011
Årstall
2011
3. Kapittel 6 og 7
 
Informasjon
Bibelfokus 2011
Årstall
2011

Vedlegg

Bergprekenen.pdf

Album art
1. Innledning og oversikt (David A. Sjøen)
 
Informasjon
Bibelfokus 2017
Årstall
2017
2. Guds vrede og menneskets skyld (1:18-3:26) (Erlend Hardang)
 
Informasjon
Bibelfokus 2017
Årstall
2017
3. En tro som rettferdiggjør (3:27-5:11) (Erlend Hardang)
 
Informasjon
Bibelfokus 2017
Årstall
2017
4. Evangeliet og synden i oss I (5:12-6:23) (David A. Sjøen)
 
Informasjon
Bibelfokus 2017
Årstall
2017
5. Evangeliet og synden i oss II (7:1-8-39) (David A. Sjøen)
 
Informasjon
Bibelfokus 2017
Årstall
2017
6. Guds ord slår ikke feil (9-11) (Erlend Hardang)
 
Informasjon
Bibelfokus 2017
Årstall
2017
7. Å leve i evangeliets lys (12-13) (Erlend Hardang)
 
Informasjon
Bibelfokus 2017
Årstall
2017
8. Det kristne fellesskapet (14-16) (David A. Sjøen)
 
Informasjon
Bibelfokus 2017
Årstall
2017
9. Spørsmål og svar (David A. Sjøen/Erlend Hardang)
 
Informasjon
Bibelfokus 2017
Årstall
2017

Vedlegg

Romerbrevet.pptx

1. De tidligere profetene (Keith H. Essex)
 
Årstall
2016
2. Josvas bok (Keith H. Essex)
 
Årstall
2016
3. Oversikt (David A. Sjøen)
 
Årstall
2016
4. Innledning (Anders Bjørnerem)
 
Årstall
2016
5. Otniel / Samson (Anders Bjørnerem)
 
Årstall
2016
6. Ehud (David A. Sjøen)
 
Årstall
2016
7. Debora, Barak og Jael / Abimelek (Anders Bjørnerem)
 
Årstall
2016
9. Gideon (David A. Sjøen)
 
Årstall
2016
10. Vår arv og vår kamp: Efeserbrevet i lys av Dommernes bok (David A. Sjøen)
 
Årstall
2016
11. The Book of Judges in light of redemptive history (Keith H. Essex)
 
Årstall
2016

Vedlegg

Dommernes bok (Bibelfokus).pptx

Dommernes bok (Bibelfokus).pdf

1. Sannhet og løgn (David A. Sjøen/Anders Bjørnerem)
 
Informasjon
Processed by SoX
Årstall
2013
2. Tro og tvil (David A. Sjøen/Anders Bjørnerem)
 
Informasjon
Processed by SoX
Årstall
2013
3. Fornuft og følelser (David A. Sjøen/Anders Bjørnerem)
 
Informasjon
Processed by SoX
Årstall
2013
Sharing powered by Social Share Kit